THANG KHÓA SẬP TỰ ĐỘNG 1,5M
-13%
1.250.000  1.089.000 

Chiều cao chữ A: 1,5m, Duỗi thẳng chữ I: 3m; Mỗi bên 5 bậc

Tải trọng: 150kg

Thời gian bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG KHÓA SẬP TỰ ĐỘNG 2M
-29%
1.550.000  1.099.000 

Chiều cao chữ A: 1.92m, Duỗi thẳng chữ I: 3.8m; mỗi bên 6 bậc

Tải trọng: 150kg

Thời gian bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG KHÓA SẬP TỰ ĐỘNG 2.5M
-18%
1.890.000  1.559.000 

Chiều ca chữ A: 2,47m, Duỗi thẳng chữ I: 4.8m; Mỗi bên 8 bậc

Tải trọng: 150kg

Thời gian bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG KHÓA SẬP TỰ ĐỘNG 3M
-28%
2.550.000  1.839.000 

Chiều cao chữ A: 3m, Duỗi thẳng chữ I: 6m; mỗi bên 10 bậc

Tải trọng: 150kg,

Thời gian bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG KHÓA SẬP TỰ ĐỘNG 3.5M
-13%
2.990.000  2.589.000 

Chiều cao chữ A: 3,5m, Duỗi thẳng chữ I: 7m; mỗi bên 12 bậc

Tải trọng: 150kg

Thời gian bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG NHÔM CHỮ A PHỔ THÔNG 1.5M
-12%
750.000  660.000 

Chiều cao: 1.5m ; Số bậc: 4 bậc

Trọng lượng: 5,5kg, Tải trọng: 120kg

Thời gian bảo hành: 6 tháng

THANG NHÔM CHỮ A PHỔ THÔNG 1.7M

Chiều cao: 1m7, Số bậc: 5 bậc

Trọng lượng: 6kg, Tải trọng: 120kg

Thời gian bảo hành: 6 tháng

THANG NHÔM CHỮ A PHỔ THÔNG 2M

Chiều cao: 2m; Số bậc: 5 bậc

Trọng lượng: 6,5kg, Tải trọng: 120kg

Thời gian bảo hành: 6 tháng

THANG NHÔM CHỮ A PHỔ THÔNG 2.5M

Chiều cao: 2m5, Số bậc: 6 bậc

Trọng lượng: 8,3kg, Tải trọng:120kg

Thời gian bảo hành: 6 tháng

THANG NHÔM CHỮ A PHỔ THÔNG 3M

Chiều cao: 3m, Số bậc: 7 bậc

Trọng lượng: 9,2kg – Tải trọng: 120kg

Thời gian bảo hành: 6 tháng

THANG NHÔM CHỮ A PHỔ THÔNG 3.5M

Chiều cao: 3m5, Số bậc: 9 bậc

Trọng lượng: 10,2kg, Tải trọng: 120kg

Thời gian bảo hành: 6 tháng

THANG CHỮ A INOX 2.5M
-11%
1.400.000  1.250.000 

Số bậc: 6 bậc, Chiều cao chữ A: 2,5m

Trọng lượng: 11,5 kg, Tải trọng: 120 kg

Bảo hành: 06 tháng.

THANG CHỮ A INOX 2M
-13%
1.150.000  999.000 

Số bậc: 5 bậc, Chiều cao chữ A: 2m

Trọng lượng: 10 kg, Tải trọng: 120 kg

Bảo hành: 06 tháng.

THANG CHỮ A INOX 1.5M
-15%
880.000  750.000 

Số bậc: 4 bậc, Chiều cao chữ A: 1,5m

Trọng lượng: 8,5 kg, Tải trọng: 120 kg

Bảo hành: 06 tháng.

THANG INOX TAY VỊN 6 BẬC NKT-IN06
-22%
1.350.000  1.050.000 

Số bậc: 6 bậc; Chiều cao: Không tay vịn: 1,5m, Gồm tay vịn: 2,04m

Khối lượng: 7kg; Tải trọng: 150kg

Kích thước bậc thang: 13×24 cm; Khoảng cách bậc: 25cm

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG INOX TAY VỊN NKT-IN05
-17%
1.150.000  950.000 

Số bậc: 5 bậc; Chiều cao: Không tay vịn: 1,2m, Gồm tay vịn: 1,74m

Khối lượng: 6kg; Tải trọng: 150kg

Kích thước bậc thang: 13×24 cm; Khoảng cách bậc: 25cm

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

 

THANG INOX TAY VỊN NKT-IN04
-18%
1.050.000  859.000 

Số bậc: 4 bậc; Chiều cao: Không tay vịn: 0,9m, Gồm tay vịn: 1,44m

Trọng lượng: 5kg; Tải trọng: 150kg

Kích thước bậc thang: 13×24 cm; Khoảng cách bậc: 25cm

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG INOX TAY VỊN NKT-IN03
-24%
850.000  650.000 

Số bậc: 3 bậc; Cao không tay vịn: 0,73m, Gồm tay vịn: 1,17m 

Kích thước bậc thang: 13×24 cm; Khoảng cách bậc: 25cm

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

THANG INOX TAY VỊN 7 BẬC NKT-IN07
-16%
1.550.000  1.299.000 

Số bậc: 7 bậc; Chiều cao: Không tay vịn: 1,7m, Gồm tay vịn: 2,39m

Khối lượng: 8kg; Tải trọng: 150kg

Kích thước bậc thang: 13×24 cm; Khoảng cách bậc: 25cm

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

THANG NHÔM GIÀN PHƠI NIKIA MỞ RỘNG LOẠI 5 BẬC (MÃ SP: TGF-05C)
-24%

Số bậc: 5 bậc; CC sử dụng: 1.2m; 4 thanh phơi ngang

THANG NHÔM GIÀN PHƠI NIKIA MỞ RỘNG LOẠI 4 BẬC (MÃ SP: TGF-04C)
-25%

Số bậc: 4 bậc, CC Sử dụng: 0.9m; Có 4 thanh phơi

THANG NHÔM GIÀN PHƠI NIKIA LOẠI 5 BẬC (MÃ SP: TGF-05)
-24%

Số bậc: 5 bậc; CC sử dụng: 1.2m; 2 thanh phơi ngang

 

THANG NHÔM GIÀN PHƠI NIKIA LOẠI 4 BẬC (MÃ SP: TGF-04)
-27%

Số bậc: 4 bậc; CC sử dụng: 0,9m; 2 thanh phơi ngang

 

THANG NHÔM TAY VỊN NKT-AL03
-33%
900.000  599.000 

Số bậc: 3 bậc; Chiều cao: không tay vịn: 0.6m, có tay vịn: 1,12m

Trọng lượng: 2.6 kg;Tải trọng: 120 kg

Kích thước bậc lớn trên cùng: 25×25 cm

Khoảng cách bậc: 21 cm

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

 

THANG NHÔM TAY VỊN NKT-AL04
-16%
950.000  799.000 

Số bậc: 4 bậc; Chiều cao: không tay vịn 0.8m, có tay vịn: 1,32m

Trọng lượng: 3 kg; Tải trọng: 120 kg

Kích thước bậc lớn trên cùng: 25×25 cm

Khoảng cách bậc: 21 cm

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

 

THANG NHÔM TAY VỊN NKT-AL05
-19%
1.050.000  850.000 

Số bậc: 5 bậc; Chiều cao: không tay vịn: 1m, có tay vịn: 1,52m

Trọng lượng: 3,5 kg; Tải trọng: 120 kg

Kích thước bậc lớn trên cùng: 25×25 cm

Khoảng cách bậc: 21 cm

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

 

THANG NHÔM TAY VỊN NKT-AL06
-28%
1.250.000  899.000 

Số bậc: 6 bậc; Chiều cao: không tay vịn: 1,2m; có tay vịn: 1,7m

Trọng lượng: 4 kg; Tải trọng: 120 kg

Kích thước bậc lớn trên cùng: 25×25 cm

Khoảng cách bậc: 21 cm

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

 

THANG NHÔM TAY VỊN NKT-AL07
-19%
1.359.000  1.099.000 

Số bậc: 7 bậc; Chiều cao: Không tay vịn 1,4 m, có tay vịn: 1,91m

Trọng lượng: 4,5 kg; Tải trọng: 120 kg

Kích thước bậc lớn trên cùng: 25×25 cm

Khoảng cách bậc: 21 cm

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

 

THANG NHÔM TAY VỊN NKT-AL08
-18%
1.400.000  1.150.000 

Số bậc: 8 bậc; Chiều cao: không tay vịn 1.6m, có tay vịn: 2,1m

Trọng lượng: 5,2  kg; Tải trọng: 120 kg

Kích thước bậc lớn trên cùng: 25×25 cm

Khoảng cách bậc: 21 cm

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

Thang nhôm ghế bậc lớn Nikita NKT-D307
-14%
1.450.000  1.250.000 

Số bậc 7 bậc. Cao 1,7m, cả tay vịn 2,34m. Tải trọng 150 kg

Thang nhôm ghế bậc lớn Nikita NKT- D303
-13%

Số bậc 3 bậc. Cao 0,7m. Tải trọng 150 kg

THANG NHÔM TAY VỊN KIỂU ĐỨC NKT-DL04
-7%

Số bậc: 4 bậc; Chiều cao sử dụng 0,9m

Bậc thang: 13×24 cm; Khoảng cách giữa các bậc: 25 cm

Trọng lượng: 4kg; Tải trọng 150 kg

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

 

THANG NHÔM TAY VỊN KIỂU ĐỨC NKT-DL05
-10%
1.050.000  950.000 

Số bậc: 5 bậc; Chiều cao sử dụng: 1,2m;

Bậc thang: 13×24 cm; Khoảng cách giữa các bậc: 25 cm

Trọng lượng: 5kg; Tải trọng 150 kg

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG NHÔM TAY VỊN KIỂU ĐỨC NKT-DL06
-4%
1.139.000  1.099.000 

Số bậc: 6 bậc; Chiều cao sử dụng 1,5m

Bậc thang: 13×24 cm; Khoảng cách giữa các bậc: 25 cm

Trọng lượng: 6kg; Tải trọng 150 kg

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG NHÔM GẤP 4 CHÂN CHOÃI NIK34A
-15%
1.880.000  1.599.000 

Chiều cao: Max: 3,7m; Cao chữ A: 1,8m; Rút gọn: 1m Số bậc: 12 bậc (4 khúc- mỗi khúc 3 bậc) Bảo hành: 24 tháng (khóa thang) Khóa thang: Khóa lẫy tự động

THANG NHÔM GẤP 4 CHÂN CHOÃI NIK44A
-16%
2.150.000  1.799.000 

Chiều cao: Max: 4,7m, Cao chữ A: 2,32m, Rút gọn: 1,28m Số bậc: 16 bậc (4 khúc- mỗi khúc 4 bậc) Khóa thang: Khóa lẫy tự động Bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

THANG NHÔM GẤP 4 CHÂN CHOÃI NIK54A
-15%
2.550.000  2.159.000 

Chiều cao: Max: 5,8m, Cao chữ A: 2,9m, Rút gọn: 1,5m Số bậc: 20 bậc (4 khúc- mỗi khúc 5 bậc) Khóa thang: Khóa lẫy tự động Bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

THANG NHÔM GẤP 4 CHÂN CHOÃI NIK64A
-14%
3.150.000  2.699.000 

Chiều cao: Max: 6,9m, Cao chữ A: 3,5m, Rút gọn: 1,8m

Số bậc: 24 bậc (4 khúc- mỗi khúc 6 bậc)

Khóa thang: Khóa lẫy tự động

Bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

 

THANG NHÔM GẤP 4 CHÂN CHOÃI NIK74A
-14%
3.850.000  3.299.000 

Chiều cao Max: 8m, Cao chữ A: 4m, Rút gọn: 2m Số bậc: 28 (4 khúc- mỗi khúc 7 bậc) Khóa thang: Khóa lẫy tự động Bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

THANG NHÔM GẤP 4 CHÂN CHOÃI NIK84A
-9%
4.190.000  3.799.000 

Chiều cao: Max: 9,5 m, Cao chữ A: 4,7m, Rút gọn: 2,35m

Số bậc: 32 (4 khúc- mỗi khúc 8 bậc)

Khóa thang: Khóa lẫy tự động

Bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

 

THANG GẤP 4 KHÚC CHÂN THẲNG NIKITA T44XD
-15%
2.350.000  1.999.000 

Chiều cao: Max: 4,7m; Cao chữ A: 2,3m; Rút gọn: 1,27m; Số bậc: 16 bậc

THANG NHÔM GẤP 4 KHÚC CHÂN THẲNG NIKITA T43XD
-16%

Chiều cao: Max: 3,6m; cao chữ A: 1,75m; rút gọn: 1m; Số bậc: 12 bậc

THANG NHÔM GẤP 4 CHÂN THẲNG NIK34
-14%
1.850.000  1.599.000 

Chiều cao: Max: 3,7m; Cao chữ A: 1,8m; Rút gọn: 1m Số bậc: 12 bậc (4 khúc- mỗi khúc 3 bậc) Khóa thang: Khóa lẫy tự động Bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

THANG NHÔM GẤP 4 CHÂN THẲNG NIK44
-18%
2.190.000  1.799.000 

Chiều cao: Max: 4,7m, Cao chữ A: 2,32m, Rút gọn: 1,28m Số bậc: 16 (4 khúc- mỗi khúc 4 bậc) Khóa thang: Khóa lẫy tự động Bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

THANG NHÔM GẤP 4 CHÂN THẲNG NIK54
-14%
2.550.000  2.189.000 

Chiều cao: Max: 5,8m, Cao chữ A: 2,9m, Rút gọn: 1,5m Số bậc: 20 (4 khúc- mỗi khúc 5 bậc) Khóa thang: Khóa lẫy tự động Bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

THANG NHÔM GẤP 4 CHÂN THẲNG NIK64
-11%
3.250.000  2.889.000 

Chiều cao: Max: 6,9m, Cao chữ A: 3,5m, Rút gọn: 1,8m

Số bậc: 24 (4 khúc- mỗi khúc 6 bậc)

Khóa thang: Khóa lẫy tự động

Bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

Bảo hiểm: Bảo Minh

 

THANG NHÔM GẤP 4 CHÂN THẲNG NIK74
-10%
3.999.000  3.589.000 

Chiều cao Max: 8m, Cao chữ A: 4m, Rút gọn: 2m

Số bậc: 28 (4 khúc- mỗi khúc 7 bậc)

Khóa thang: Khóa lẫy tự động

Bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

 

THANG NHÔM GẤP 4 CHÂN THẲNG NIK84
-13%
4.250.000  3.699.000 

Chiều cao: Max: 9,5 m, Cao chữ A: 4,7m, Rút gọn: 2,35m

Số bậc: 32 (4 khúc- mỗi khúc 8 bậc)

Khóa thang: Khóa lẫy tự động

Bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

 

THANG NHÔM GẤP 6 KHÚC NIK26A

Chiều cao Max: 3.6 m, Chữ A: 1.8 m, Gấp gọn: 0.74 m

Bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG NHÔM GẤP 6 KHÚC NIK36A

Chiều cao Max: 5.4 m, Chữ A: 2.62 m, Gấp gọn 1.04 m

Bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG NHÔM GẤP 6 KHÚC NIK46A

Chiều cao Max: 7.2 m, Chữ A: 3.5 m, Gấp gọn 1.3 m

Bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG RÚT ĐƠN NKT-R32
-30%
1.985.000  1.389.000 

Chiều cao max 3,2 m, Chiều cao rút gọn: 0.8m, Số bậc: 11 bậc Chất liệu: Nhôm + Plastic, chân cao su chống trượt Thương hiệu: NIKITA Bảo hành 12 tháng

THANG RÚT ĐƠN NKT-R38
-27%
2.199.000  1.599.000 

Chiều cao max: 3,8 m, chiều dài rút gọn: 0,9m, Số bậc: 13 bậc Thương hiệu: NIKITA Bảo hành 12 tháng

THANG RÚT ĐƠN NKT-R41
-34%
2.590.000  1.699.000 

Chiều cao max: 4,1 m, chiều dài rút gọn: 0,9m, Số bậc: 14 bậc Thương hiệu: NIKITA Bảo hành 12 tháng      

THANG RÚT ĐƠN NKT-R49
-25%
2.985.000  2.229.000 

Chiều cao max: 4,9m, Chiều cao rút gọn: 1m, Số bậc: 15 bậc Chất liệu: Nhôm + Plastic, chân cao su chống trượt Thương hiệu: NIKITA Bảo hành 12 tháng

THANG RÚT ĐƠN NKT-R54
-18%
2.800.000  2.289.000 

Chiều cao max: 5.4m, Chiều cao rút gọn: 1.02m Chất liệu: Nhôm + Plastic, chân cao su chống trượt Thương hiệu: NIKITA Bảo hành 12 tháng

THANG RÚT ĐƠN NKT-R58
-26%
3.245.000  2.399.000 

Chiều cao max: 5.8m, Chiều cao rút gọn: 1.07m Chất liệu: Nhôm + Plastic, chân cao su chống trượt Thương hiệu: NIKITA Bảo hành 12 tháng

THANG RÚT ĐƠN NKT-R62
-28%
3.575.000  2.559.000 

Chiều cao max: 6.2m, Chiều cao rút gọn: 112m Chất liệu: Nhôm + Plastic, chân cao su chống trượt Thương hiệu: NIKITA Bảo hành 12 tháng

THANG NHÔM RÚT ĐÔI CHỮ A NIKITA NKT-AA26
-28%
3.450.000  2.499.000 

Cao chữ A: 2,6m ; Rút gọn: 0.6m.

Tải trọng 150 kg.

Chất liệu: Nhôm + Plastic, chân cáo su chống trượt

Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản

Bảo hành 12 tháng

Bảo hiểm: Bảo Minh

 

THANG NHÔM RÚT ĐÔI CHỮ A NKT-AA32
-18%
3.950.000  3.239.000 

Cao chữ A 3,2m ; Rút gọn 0.65m.

Tải trọng 150 kg.

Chất liệu: Nhôm + Plastic, chân cáo su chống trượt

Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản

Bảo hành 12 tháng

Bảo hiểm: Bảo Minh

 

THANG NHÔM RÚT ĐÔI CHỮ A NKT-AA38
-17%
4.150.000  3.459.000 

Cao chữ A :3,8m , Rút gọn 0.7m.

Tải trọng 150 kg.

Chất liệu: Nhôm + Plastic, chân cáo su chống trượt

Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản

Bảo hành 12 tháng

Bảo hiểm: Bảo Minh

 

THANG NHÔM RÚT ĐA NĂNG NKT-AI32
-38%
2.590.000  1.599.000 

Chiều cao: Chữ A: 1,6 m; Duỗi thẳng chữ I: 3,2 m; Rút gọn: 0,6 m Số bậc: 10 bậc Tải trọng: 150 kg Chất liệu: Nhôm + Plastic, chân cáo su chống trượt Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản Bảo hành 12 tháng; khóa thang 24 tháng Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG NHÔM RÚT ĐA NĂNG NKT-AI38
-38%
2.890.000  1.779.000 

Chiều cao: Chữ A: 1,9 m; Duỗi thẳng chữ I: 3,8 m; Rút gọn: 0,75 m Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản Bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

THANG NHÔM RÚT ĐA NĂNG NKT-AI44
-37%
3.290.000  2.079.000 

Chiều cao: Chữ A: 2,2 m; Duỗi thẳng chữ I: 4,4 m; Rút gọn: 0,85 m. Số bậc: 14 bậc Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản Bảo hành 12 tháng; khóa thang 24 tháng

THANG NHÔM RÚT ĐA NĂNG NKT-AI50
-36%
3.590.000  2.299.000 

Chiều cao: Chữ A: 2,5 m; Duỗi thẳng chữ I: 5 m; Rút gọn: 0,95 m. Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản Bảo hành 12 tháng; khóa thang 24 tháng

THANG NHÔM RÚT ĐA NĂNG NKT-AI56
-40%
4.350.000  2.589.000 

Chiều cao: Chữ A: 2,8 m; Duỗi thẳng chữ I: 5,6 m; Rút gọn: 1,1 m Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản Bảo hành 12 tháng; khóa thang 24 tháng

THANG NHÔM RÚT ĐA NĂNG NKT-AI64
-21%
3.795.000  2.990.000 

Chiều cao: Chữ A: 3.2 m; Duỗi thẳng chữ I: 6.4 m; Rút gọn: 1 m Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản Bảo hành 12 tháng; khóa thang 24 tháng

THANG NHÔM RÚT ĐA NĂNG NKT-AI72
-19%
4.125.000  3.339.000 

Chiều cao: Chữ A: 3.6 m; Duỗi thẳng chữ I: 7.2 m; Rút gọn: 1.06 m Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản Bảo hành 12 tháng; khóa thang 24 tháng

THANG NHÔM RÚT ĐA NĂNG NKT-AI80
-18%
4.455.000  3.650.000 

Chiều cao: Chữ A: 4 m; Duỗi thẳng chữ I: 8 m; Rút gọn: 1.1 m Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản Bảo hành 12 tháng; khóa thang 24 tháng

THANG RÚT ĐA NĂNG CÓ BÁNH XE NKITA (MÃ SP: NKT-AID38)
-45%

Chữ A:1.9 mchữ I:3.8 m;  thêm bánh xe + chân phụ

Mẫu mới bổ sung thêm bánh xe + chân phụ

Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản

Bảo hành 12 tháng; khóa thang 24 tháng

THANG RÚT ĐA NĂNG CÓ BÁNH XE NKITA (MÃ SP: NKT-AID44)
-32%

Chữ A:2.2 mchữ I:4.4mCó thêm bánh xe + chân phụ

Mẫu mới bổ sung thêm bánh xe + chân phụ

Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản

Bảo hành 12 tháng; khóa thang 24 tháng

THANG RÚT ĐA NĂNG CÓ BÁNH XE NKT-AID50
-37%
3.950.000  2.499.000 

Chữ A:2.5mchữ I:5 m;  thêm bánh xe + chân phụ

Mẫu mới bổ sung thêm bánh xe + chân phụ

Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản

Bảo hành 12 tháng; khóa thang 24 tháng

THANG RÚT ĐA NĂNG CÓ BÁNH XE NKT-AID56
-35%
4.450.000  2.899.000 

Chữ A:2.8 mchữ I:5.6 mCó thêm bánh xe + chân phụ

Mẫu mới bổ sung thêm bánh xe + chân phụ

Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản

Bảo hành 12 tháng; khóa thang 24 tháng

THANG RÚT ĐA NĂNG CÓ BÁNH XE NKITA (MÃ SP: NKT-AID64)
-13%

Chữ A:3.2 mchữ I:6.4mCó thêm bánh xe + chân phụ

Mẫu mới bổ sung thêm bánh xe + chân phụ

Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản

Bảo hành 12 tháng; khóa thang 24 tháng

THANG RÚT ĐA NĂNG CÓ BÁNH XE NKITA (MÃ SP: NKT-AID72)
-16%

Chữ A:.3.6 mchữ I:7.2mCó thêm bánh xe + chân phụ

Mẫu mới bổ sung thêm bánh xe + chân phụ

Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản

Bảo hành 12 tháng; khóa thang 24 tháng

THANG RÚT ĐA NĂNG CÓ BÁNH XE NKITA (MÃ SP: NKT-AID80)
-22%

Chữ A:.4 mchữ I:8mCó thêm bánh xe + chân phụ

Mẫu mới bổ sung thêm bánh xe + chân phụ

Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản

Bảo hành 12 tháng; khóa thang 24 tháng

Thang rút đa năng – Thang nhôm rút Nikita AR80
-12%
Max 8.0m – chữ A 3.7m
có bánh xe, chân phụ chống trượt  tải 350 kg
Thang rút đa năng – Thang nhôm rút Nikita AR50
-11%
Max 5.0m – chữ A 2.39m
có bánh xe, chân phụ chống trượt  tải 350 kg
Thang rút đa năng – Thang nhôm rút Nikita AR44
-18%
Max 4.4m – chữ A 2.1m
có bánh xe, chân phụ chống trượt  tải 350 kg
Thang nhôm rút đa năng KHÓA KÉP NKT-AT80
-8%
4.550.000  4.189.000 
Max 8m. chữ A  3.9m
nặng 27.8 kg – tải 150 kg
Thang nhôm rút đa năng KHÓA KÉP NKT-AT50
-9%
3.050.000  2.789.000 
Max 5m. chữ A 2.5m
nặng 19.8 kg – tải 150 kg
Thang nhôm rút đa năng KHÓA KÉP NKT-AT44
-9%
2.750.000  2.499.000 
 Max 4.4m. chữ A  2.2m
nặng 17,4 kg – tải 150 kg
THANH LÝ THANG NHÔM TRƯỢT CÁCH ĐIỆN BẬC ĐỨNG SỢI CACBON NIKITA CAO 6M
-63%

Cao max: 6m; Cao Min: 3,8m

Trọng lượng: 21kg; Tải trọng: 150 kg

Thương hiệu: NIKITA;

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

THANH LÝ THANG NHÔM TRƯỢT CÁCH ĐIỆN BẬC ĐỨNG NHÔM NIKITA NJS2-56
-55%

Cao max: 5.6m; Cao Min: 3.55m

Trọng lượng: 13.7kg; Tải trọng: 150 kg

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG NHÔM TRƯỢT NIKITA QL612
-25%
4.489.000  3.360.000 

Số bậc: 12 bậc; Cao max: 8.41m; Cao Min: 3.45m

Trọng lượng: 16kg; Tải trọng: 150 kg

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG NHÔM TRƯỢT NIKITA QL611
-25%
4.189.000  3.140.000 

Số bậc: 11 bậc; Cao max: 7.57m; Cao Min: 3.15m

Trọng lượng: 15kg; Tải trọng: 150 kg

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG NHÔM TRƯỢT NIKITA QL610
-27%
3.889.000  2.850.000 

Số bậc: 10 bậc; Cao max: 6.73m; Cao Min: 2.85m

Trọng lượng: 14kg; Tải trọng: 150 kg

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG NHÔM TRƯỢT NIKITA QL609
-28%
3.589.000  2.600.000 

Số bậc: 9 bậc; Cao max: 5.89m; Min: 2.53m;

Trọng lượng: 13kg; Tải trọng: 150 kg

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

 

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG NHÔM TRƯỢT NIKITA QL608
-27%
3.289.000  2.400.000 

Số bậc: 8 bậc; Cao max: 5.05m; Cao Min: 2.22m

Trọng lượng: 11.3kg; Tải trọng: 150 kg

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

Thang nhôm gấp trượt đa năng AD03BL
-17%
2.350.000  1.959.000 
Chữ A cao từ 1.02m – 1.6m
Chữ I cao từ 2.04m – 3.4m
Thang nhôm gấp trượt đa năng AD06BL
-10%
3.150.000  2.839.000 
Chữ A cao từ 1.9m – 3.8m
Chữ I cao từ 4.2m – 7.3m
Thang nhôm gấp trượt đa năng AD04BL
-12%
2.450.000  2.159.000 
Chữ A cao từ 1.32m – 2.21m
Chữ I cao từ 2.65m – 4.47m
Thang nhôm gấp trượt đa năng AD05BL
-3%
2.750.000  2.659.000 
Chữ A cao từ 1.62m – 3.12m
Chữ I cao từ 3.25m – 6.32m
Thang nhôm gấp trượt đa năng AD06
-10%
3.750.000  3.389.000 
Chữ A cao từ 1.9m – 3.8m
Chữ I cao từ 4.2m – 7.3m
Thang nhôm gấp trượt đa năng AD05
-9%
3.290.000  2.989.000 
 Chữ A cao từ 1.62m – 3.12m
Chữ I cao từ 3.25m – 6.32m
Thang nhôm gấp trượt đa năng AD04
-13%
2.750.000  2.389.000 
Chữ A cao từ 1.32m – 2.21m
Chữ I cao từ 2.65m – 4.47m
Thang nhôm gấp trượt đa năng AD03
-14%
2.550.000  2.189.000 
Chữ A cao từ 1.02m – 1.6m
Chữ I cao từ 2.04m – 3.4m
THANG XẾP NIKITA ỐP TRẦN TỰ ĐỘNG  DÙNG CHO GÁC XÉP, TẦNG LỬNG, TẦNG MÁI
-29%
THANG XẾP ỐP TƯỜNG NIKITA KHUNG NHÔM DÙNG CHO GÁC XÉP, LÊN SÂN THƯỢNG
-21%

Thang xếp cao từ 3,2m chở lên

Tải trọng 300kg

THANG XẾP KHUNG NHÔM NIKITA CHO GÁC XÉP, TẦNG LỬNG, TẦNG MÁI….
-19%

Chiều cao sử dụng  2.5m – 3.2m

Bậc thang bản rộng 14*40cm, an toàn khi leo.

Kích thước lỗ: 700 x 1200 mm 

THANG XẾP ỐP TƯỜNG TAGOMI KHUNG NHÔM DÙNG CHO GÁC XÉP, LÊN SÂN THƯỢNG
-12%

Thang xếp cao từ 3,2m chở lên

Tải trọng 300kg

THANG XẾP KHUNG NHÔM TAGOMI CHO GÁC XÉP, TẦNG LỬNG, TẦNG MÁI….
-16%

Chiều cao sử dụng  2.5m – 3.2m

Bậc thang bản rộng 14*40cm, an toàn khi leo.

Kích thước lỗ: 700 x 1200 mm 

THANG XẾP KHUNG THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN TAGOMI CHO GÁC XÉP, TẦNG LỬNG, TẦNG MÁI…
-14%

Chiều cao sử dụng  2.5m – 3.2m

Bậc thang bản rộng 14-40cm, an toàn khi leo.

Kích thước lỗ: 700 x 1200 mm 

 

Thang nhôm Keiwa R06
-20%
1.350.000  1.079.000 
Thang nhôm 6 bậc = 1.47m
nặng 4.4kg – tải 150 kg
Thang nhôm Keiwa R05
-22%
1.250.000  979.000 
Thang nhôm 5 bậc = 1.24m
nặng 3.6kg – tải 150 kg
Thang nhôm Keiwa R04
-9%
950.000  869.000 
Thang nhôm 4 bậc = 1m
nặng 2.8 kg – tải 150 kg
Thang nhôm Keiwa R03
-12%
890.000  779.000 

Chiều cao chữ a: 0,76m, số bậc: 3 bậc

 

GIÀN PHƠI TỰ ĐỘNG 601-FFSH

Điều khiển từ xa, có đèn Led, đèn khử trùng, quạt sấy

GIÀN PHƠI TỰ ĐỘNG 601-14S

Điều khiển từ xa, có đèn Led, đèn khử trùng tia UV

 

GIÀN PHƠI GẮN TƯỜNG NIKITA (MÃ SP: GP-NIKITA01)

Thanh nhôm dài 200cm; Chịu lực: 30kg

Khi bung ra rộng 85cm; Khi đóng lại rộng 16cm

 

GIƯỜNG GẤP VĂN PHÒNG NIKITA -VP02 (TT04)
-5%

Cao 0,3 x CR0,63 x CD1,93 (m)
Vải bạt Thái Lan, gấp gọn khi không sử dụng

GIƯỜNG XẾP THƯ GIÃN NIKITA TG01 (NIKA137)
-6%

Kích thước: CC1,1 x CR0,43 (+ tay vịn: 0,68) x CD1,77 (m)
Bạt lưới thoáng mát, gấp gọn nhẹ nhàng

GHẾ THƯ GIÃN NIKITA MẪU2018 TG02 (NIKA139)
-4%

Cao 1,1 x CR0,52 (+ tay vịn: 0,63) x CD1,77(m)
Vải bạt thoáng mát, chân vuông chắc chắn, gấp gọn

GIƯỜNG XẾP ĐA NĂNG NIKITA – BẠT LƯỚI  DN03 (NIKA138)
-6%

Chiều dài: 1m78, Cao0.30m; Chiều rộng: 0.47m, (+tay vịn): 0.6m
Vừa làm ghế, vừa làm giường, gấp gọn

GIƯỜNG GẤP ĐA NĂNG MẪU MỚI 2018 – DN02
-5%

Cao 0,23x CR0,5 (+tay vin: 0,64) x CD1,78 (m)
Vừa làm ghế, vừa làm giường, gấp gọn

GIƯỜNG XẾP ĐA NĂNG NIKITA DN01 (NIKA103)
-4%

Chiều dài: 1m78, Cao0.30m; Chiều rộng: 0.47m, (+tay vịn): 0.6m
Vừa làm ghế, vừa làm giường, gấp gọn

GIƯỜNG GẤP HÀN QUỐC HQ65
-5%
2.260.000  2.150.000 

KM TẶNG 1 BỘ GA, TÚI PHỦ, ĐẾ CAO SU
Nâng đầu 5 cấp độ, có bánh xe di chuyển, gấp 2 khúc

GIƯỜNG GẤP HÀN QUỐC HQ75
-20%
3.490.000  2.800.000 

KM TẶNG 1 BỘ GA, GỐI, TÚI PHỦ, ĐẾ CAO SU
Nâng đầu 5 cấp độ, có bánh xe di chuyển, gấp 2 khúc

GIƯỜNG GẤP HÀN QUỐC (HQ90; HQ120)

KM TẶNG 1 BỘ GA, GỐI, TÚI PHỦ, ĐẾ CAO SU
Nâng đầu 5 cấp độ, có bánh xe di chuyển, gấp 2 khúc

GIƯỜNG GẤP HÀN QUỐC HQ80
-3%
2.289.000  2.230.000 

KM TẶNG GA, TỦI CHỐNG BỤI..
Dài 1,9m; Rộng 0,8m; Cao 0,35m
THIẾT KẾ QUAI XÁCH BÊN HÔNG

GIƯỜNG GẤP NÂNG ĐẦU CÓ THỂ CHUYỂN ĐỔI THÀNH SOFA
-5%

KM TẶNG TÚI PHỦ CHỐNG BỤI
Nâng đầu 5 cấp độ, có bánh xe di chuyển, Chuyển thành SOFA

ĐỆM KHÍ CHỐNG LOÉT 01 (MÃ SP: DK01)
-16%
1.290.000  1.090.000 

Chiều dài: 2m x chiều rộng 0,9m, Công suất: 10W
Vải đệm khí làm bằng chất liệu polymer

ĐỆM KHÍ CHỐNG LOÉT 04 (MÃ SP: DK04)

Chiều dài: 2m x chiều rộng 0,9m, Công suất: 10W

Vải đệm hơi làm bằng chất liệu polymer

ĐỆM KHÍ CHỐNG LOÉT 06 (MÃ SP: DK06)
-21%
1.680.000  1.329.000 

Chiều dài: 2m x chiều rộng 0,9m, Công suất: 10W
Vải đệm hơi làm bằng chất liệu polymer

LỀU XÔNG HƠI NIKITA 01 (NIKITA-01)

Bộ sản phẩm bao gồm: nồi hơi, lều vải, dây nối, ghế ngồi, bàn mát xa chân….

Khi sử dụng: Cao: 1,03m x Rộng 0,84m
Khi gấp gọn: Dài 1,05m x Rộng 0,8m

LỀU XÔNG HƠI NIKITA (MÃ SP: XH03)

Kích thước: Cao: 1,18m x Rộng 0,72m.
Bộ sản phẩm bao gồm: nồi hơi, lều vải, dây nối, bàn mát xa chân

LỀU XÔNG HƠI NIKTA (MÃ SP: XH05)

Bộ sản phẩm bao gồm: nồi hơi, lều vải, dây nối…
Kích thước: 75 x 75 x 100 cm.

Bài viết mới