THANG KHÓA SẬP TỰ ĐỘNG 1,5M
-10%
920.000  830.000 

Chiều cao chữ A: 1,5m, Duỗi thẳng chữ I: 3m; Mỗi bên 5 bậc

Tải trọng: 150kg

Thời gian bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG KHÓA SẬP TỰ ĐỘNG 2M
-12%
1.080.000  950.000 

Chiều cao chữ A: 1.92m, Duỗi thẳng chữ I: 3.8m; mỗi bên 6 bậc

Tải trọng: 150kg

Thời gian bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG KHÓA SẬP TỰ ĐỘNG 2.5M
-10%
1.280.000  1.150.000 

Chiều ca chữ A: 2,47m, Duỗi thẳng chữ I: 4.8m; Mỗi bên 8 bậc

Tải trọng: 150kg

Thời gian bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG KHÓA SẬP TỰ ĐỘNG 3M
-7%
1.780.000  1.650.000 

Chiều cao chữ A: 3m, Duỗi thẳng chữ I: 6m; mỗi bên 10 bậc

Tải trọng: 150kg, Trọng lượng: 10,2kg

Thời gian bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG KHÓA SẬP TỰ ĐỘNG 3.5M
-24%
2.580.000  1.950.000 

Chiều cao chữ A: 3,5m, Duỗi thẳng chữ I: 7m; mỗi bên 12 bậc

Tải trọng: 150kg

Thời gian bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG NHÔM CHỮ A PHỔ THÔNG 1.5M
-12%
750.000  660.000 

Chiều cao: 1.5m ; Số bậc: 4 bậc

Trọng lượng: 5,5kg, Tải trọng: 120kg

Thời gian bảo hành: 6 tháng

THANG NHÔM CHỮ A PHỔ THÔNG 1.7M

Chiều cao: 1m7, Số bậc: 5 bậc

Trọng lượng: 6kg, Tải trọng: 120kg

Thời gian bảo hành: 6 tháng

THANG NHÔM CHỮ A PHỔ THÔNG 2M

Chiều cao: 2m; Số bậc: 5 bậc

Trọng lượng: 6,5kg, Tải trọng: 120kg

Thời gian bảo hành: 6 tháng

THANG NHÔM CHỮ A PHỔ THÔNG 2.5M

Chiều cao: 2m5, Số bậc: 6 bậc

Trọng lượng: 8,3kg, Tải trọng:120kg

Thời gian bảo hành: 6 tháng

THANG NHÔM CHỮ A PHỔ THÔNG 3M

Chiều cao: 3m, Số bậc: 7 bậc

Trọng lượng: 9,2kg – Tải trọng: 120kg

Thời gian bảo hành: 6 tháng

THANG NHÔM CHỮ A PHỔ THÔNG 3.5M

Chiều cao: 3m5, Số bậc: 9 bậc

Trọng lượng: 10,2kg, Tải trọng: 120kg

Thời gian bảo hành: 6 tháng

THANG CHỮ A INOX 2.5M
1.400.000 

Số bậc: 6 bậc, Chiều cao chữ A: 2,5m

Trọng lượng: 11,5 kg, Tải trọng: 120 kg

Bảo hành: 06 tháng.

THANG CHỮ A INOX 2M
1.150.000 

Số bậc: 5 bậc, Chiều cao chữ A: 2m

Trọng lượng: 10 kg, Tải trọng: 120 kg

Bảo hành: 06 tháng.

THANG CHỮ A INOX 1.5M
-7%
880.000  820.000 

Số bậc: 4 bậc, Chiều cao chữ A: 1,5m

Trọng lượng: 8,5 kg, Tải trọng: 120 kg

Bảo hành: 06 tháng.

THANG INOX TAY VỊN 6 BẬC NKT-IN06

Số bậc: 6 bậc; Chiều cao: Không tay vịn: 1,5m, Gồm tay vịn: 2,04m

Khối lượng: 7kg; Tải trọng: 150kg

Kích thước bậc thang: 13×24 cm; Khoảng cách bậc: 25cm

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG INOX TAY VỊN NKT-IN05

Số bậc: 5 bậc; Chiều cao: Không tay vịn: 1,2m, Gồm tay vịn: 1,74m

Khối lượng: 6kg; Tải trọng: 150kg

Kích thước bậc thang: 13×24 cm; Khoảng cách bậc: 25cm

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

 

THANG INOX TAY VỊN NKT-IN04

Số bậc: 4 bậc; Chiều cao: Không tay vịn: 0,9m, Gồm tay vịn: 1,44m

Trọng lượng: 5kg; Tải trọng: 150kg

Kích thước bậc thang: 13×24 cm; Khoảng cách bậc: 25cm

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG INOX TAY VỊN NKT-IN03
-13%
750.000  650.000 

Số bậc: 3 bậc; Cao không tay vịn: 0,73m, Gồm tay vịn: 1,17m 

Kích thước bậc thang: 13×24 cm; Khoảng cách bậc: 25cm

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

THANG INOX TAY VỊN 7 BẬC NKT-IN07

Số bậc: 7 bậc; Chiều cao: Không tay vịn: 1,7m, Gồm tay vịn: 2,39m

Khối lượng: 8kg; Tải trọng: 150kg

Kích thước bậc thang: 13×24 cm; Khoảng cách bậc: 25cm

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

THANG NHÔM GIÀN PHƠI NIKIA MỞ RỘNG LOẠI 5 BẬC (MÃ SP: TGF-05C)
-24%

Số bậc: 5 bậc; CC sử dụng: 1.2m; 4 thanh phơi ngang

THANG NHÔM GIÀN PHƠI NIKIA MỞ RỘNG LOẠI 4 BẬC (MÃ SP: TGF-04C)
-25%

Số bậc: 4 bậc, CC Sử dụng: 0.9m; Có 4 thanh phơi

THANG NHÔM GIÀN PHƠI NIKIA LOẠI 5 BẬC (MÃ SP: TGF-05)
-24%

Số bậc: 5 bậc; CC sử dụng: 1.2m; 2 thanh phơi ngang

 

THANG NHÔM GIÀN PHƠI NIKIA LOẠI 4 BẬC (MÃ SP: TGF-04)
-27%

Số bậc: 4 bậc; CC sử dụng: 0,9m; 2 thanh phơi ngang

 

THANG NHÔM TAY VỊN NKT-AL03
-14%
700.000  600.000 

Số bậc: 3 bậc; Chiều cao: không tay vịn: 0.6m, có tay vịn: 1,12m

Trọng lượng: 2.6 kg;Tải trọng: 120 kg

Kích thước bậc lớn trên cùng: 25×25 cm

Khoảng cách bậc: 21 cm

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

 

THANG NHÔM TAY VỊN NKT-AL04
-10%
780.000  700.000 

Số bậc: 4 bậc; Chiều cao: không tay vịn 0.8m, có tay vịn: 1,32m

Trọng lượng: 3 kg; Tải trọng: 120 kg

Kích thước bậc lớn trên cùng: 25×25 cm

Khoảng cách bậc: 21 cm

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

 

THANG NHÔM TAY VỊN NKT-AL05
-11%
850.000  760.000 

Số bậc: 5 bậc; Chiều cao: không tay vịn: 1m, có tay vịn: 1,52m

Trọng lượng: 3,5 kg; Tải trọng: 120 kg

Kích thước bậc lớn trên cùng: 25×25 cm

Khoảng cách bậc: 21 cm

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

 

THANG NHÔM TAY VỊN NKT-AL06
-8%
920.000  850.000 

Số bậc: 6 bậc; Chiều cao: không tay vịn: 1,2m; có tay vịn: 1,7m

Trọng lượng: 4 kg; Tải trọng: 120 kg

Kích thước bậc lớn trên cùng: 25×25 cm

Khoảng cách bậc: 21 cm

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

 

THANG NHÔM TAY VỊN NKT-AL07
-8%
980.000  900.000 

Số bậc: 7 bậc; Chiều cao: Không tay vịn 1,4 m, có tay vịn: 1,91m

Trọng lượng: 4,5 kg; Tải trọng: 120 kg

Kích thước bậc lớn trên cùng: 25×25 cm

Khoảng cách bậc: 21 cm

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

 

THANG NHÔM TAY VỊN NKT-AL08
-5%
1.050.000  1.000.000 

Số bậc: 8 bậc; Chiều cao: không tay vịn 1.6m, có tay vịn: 2,1m

Trọng lượng: 5,2  kg; Tải trọng: 120 kg

Kích thước bậc lớn trên cùng: 25×25 cm

Khoảng cách bậc: 21 cm

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG NHÔM TAY VỊN KIỂU ĐỨC NKT-DL04

Số bậc: 4 bậc; Chiều cao sử dụng 0,9m

Bậc thang: 13×24 cm; Khoảng cách giữa các bậc: 25 cm

Trọng lượng: 4kg; Tải trọng 150 kg

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

 

THANG NHÔM TAY VỊN KIỂU ĐỨC NKT-DL05

Số bậc: 5 bậc; Chiều cao sử dụng: 1,2m;

Bậc thang: 13×24 cm; Khoảng cách giữa các bậc: 25 cm

Trọng lượng: 5kg; Tải trọng 150 kg

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG NHÔM TAY VỊN KIỂU ĐỨC NKT-DL06

Số bậc: 6 bậc; Chiều cao sử dụng 1,5m

Bậc thang: 13×24 cm; Khoảng cách giữa các bậc: 25 cm

Trọng lượng: 6kg; Tải trọng 150 kg

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng

Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG NHÔM GẤP 4 CHÂN CHOÃI NIK34A
-32%
1.680.000  1.150.000 

Chiều cao: Max: 3,7m; Cao chữ A: 1,8m; Rút gọn: 1m Số bậc: 12 bậc (4 khúc- mỗi khúc 3 bậc) Bảo hành: 24 tháng (khóa thang) Khóa thang: Khóa lẫy tự động

THANG NHÔM GẤP 4 CHÂN CHOÃI NIK44A
-29%
1.889.000  1.350.000 

Chiều cao: Max: 4,7m, Cao chữ A: 2,32m, Rút gọn: 1,28m Số bậc: 16 bậc (4 khúc- mỗi khúc 4 bậc) Khóa thang: Khóa lẫy tự động Bảo hành: 24 tháng (khóa thang)    

THANG NHÔM GẤP 4 CHÂN CHOÃI NIK54A
-29%
2.189.000  1.550.000 

Chiều cao: Max: 5,8m, Cao chữ A: 2,9m, Rút gọn: 1,5m Số bậc: 20 bậc (4 khúc- mỗi khúc 5 bậc) Khóa thang: Khóa lẫy tự động Bảo hành: 24 tháng (khóa thang)  

THANG NHÔM GẤP 4 CHÂN CHOÃI NIK64A
-4%
2.750.000  2.650.000 

Chiều cao: Max: 6,9m, Cao chữ A: 3,5m, Rút gọn: 1,8m

Số bậc: 24 bậc (4 khúc- mỗi khúc 6 bậc)

Khóa thang: Khóa lẫy tự động

Bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

 

THANG NHÔM GẤP 4 CHÂN CHOÃI NIK74A
-3%
3.250.000  3.150.000 

Chiều cao Max: 8m, Cao chữ A: 4m, Rút gọn: 2m Số bậc: 28 (4 khúc- mỗi khúc 7 bậc) Khóa thang: Khóa lẫy tự động Bảo hành: 24 tháng (khóa thang)  

THANG NHÔM GẤP 4 CHÂN CHOÃI NIK84A
-4%
3.690.000  3.550.000 

Chiều cao: Max: 9,5 m, Cao chữ A: 4,7m, Rút gọn: 2,35m

Số bậc: 32 (4 khúc- mỗi khúc 8 bậc)

Khóa thang: Khóa lẫy tự động

Bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

 

THANG NHÔM GẤP 4 CHÂN THẲNG NIK34
-32%
1.680.000  1.150.000 

Chiều cao: Max: 3,7m; Cao chữ A: 1,8m; Rút gọn: 1m Số bậc: 12 bậc (4 khúc- mỗi khúc 3 bậc) Khóa thang: Khóa lẫy tự động Bảo hành: 24 tháng (khóa thang)    

THANG NHÔM GẤP 4 CHÂN THẲNG NIK44
-29%
1.889.000  1.350.000 

Chiều cao: Max: 4,7m, Cao chữ A: 2,32m, Rút gọn: 1,28m Số bậc: 16 (4 khúc- mỗi khúc 4 bậc) Khóa thang: Khóa lẫy tự động Bảo hành: 24 tháng (khóa thang)  

THANG NHÔM GẤP 4 CHÂN THẲNG NIK54
-29%
2.189.000  1.550.000 

Chiều cao: Max: 5,8m, Cao chữ A: 2,9m, Rút gọn: 1,5m Số bậc: 20 (4 khúc- mỗi khúc 5 bậc) Khóa thang: Khóa lẫy tự động Bảo hành: 24 tháng (khóa thang)  

THANG NHÔM GẤP 4 CHÂN THẲNG NIK64
-4%
2.750.000  2.650.000 

Chiều cao: Max: 6,9m, Cao chữ A: 3,5m, Rút gọn: 1,8m

Số bậc: 24 (4 khúc- mỗi khúc 6 bậc)

Khóa thang: Khóa lẫy tự động

Bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

Bảo hiểm: Bảo Minh

 

THANG NHÔM GẤP 4 CHÂN THẲNG NIK74
-3%
3.250.000  3.150.000 

Chiều cao Max: 8m, Cao chữ A: 4m, Rút gọn: 2m

Số bậc: 28 (4 khúc- mỗi khúc 7 bậc)

Khóa thang: Khóa lẫy tự động

Bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

 

THANG NHÔM GẤP 4 CHÂN THẲNG NIK84
-4%
3.690.000  3.550.000 

Chiều cao: Max: 9,5 m, Cao chữ A: 4,7m, Rút gọn: 2,35m

Số bậc: 32 (4 khúc- mỗi khúc 8 bậc)

Khóa thang: Khóa lẫy tự động

Bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

 

THANG NHÔM GẤP 6 KHÚC NIK26A

Chiều cao Max: 3.6 m, Chữ A: 1.8 m, Gấp gọn: 0.74 m

Bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG NHÔM GẤP 6 KHÚC NIK36A

Chiều cao Max: 5.4 m, Chữ A: 2.62 m, Gấp gọn 1.04 m

Bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG NHÔM GẤP 6 KHÚC NIK46A

Chiều cao Max: 7.2 m, Chữ A: 3.5 m, Gấp gọn 1.3 m

Bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG RÚT ĐƠN NKT-R26
-35%
1.680.000  1.100.000 

Chiều cao max: 2.6 m, chiều cao rút gọn: 0.75m; Số bậc: 9 bậc Thương hiệu: NIKITA Bảo hành 12 tháng    

THANG RÚT ĐƠN NKT-R32
-35%
1.985.000  1.300.000 

Chiều cao max 3,2 m, Chiều cao rút gọn: 0.8m, Số bậc: 11 bậc Chất liệu: Nhôm + Plastic, chân cao su chống trượt Thương hiệu: NIKITA Bảo hành 12 tháng    

THANG RÚT ĐƠN NKT-R38
-35%
2.199.000  1.419.000 

Chiều cao max: 3,8 m, chiều dài rút gọn: 0,9m, Số bậc: 13 bậc Thương hiệu: NIKITA Bảo hành 12 tháng

THANG RÚT ĐƠN NKT-R41
-34%
2.590.000  1.700.000 

Chiều cao max: 4,1 m, chiều dài rút gọn: 0,9m, Số bậc: 14 bậc Thương hiệu: NIKITA Bảo hành 12 tháng      

THANG RÚT ĐƠN NKT-R49
-23%
2.985.000  2.300.000 

Chiều cao max: 4,9m, Chiều cao rút gọn: 1m, Số bậc: 15 bậc Chất liệu: Nhôm + Plastic, chân cao su chống trượt Thương hiệu: NIKITA Bảo hành 12 tháng    

THANG RÚT ĐƠN NKT-R54
-23%
3.245.000  2.500.000 

Chiều cao max: 5.4m, Chiều cao rút gọn: 1.02m Chất liệu: Nhôm + Plastic, chân cao su chống trượt Thương hiệu: NIKITA Bảo hành 12 tháng

THANG RÚT ĐƠN NKT-R58
-17%
3.245.000  2.700.000 

Chiều cao max: 5.8m, Chiều cao rút gọn: 1.07m Chất liệu: Nhôm + Plastic, chân cao su chống trượt Thương hiệu: NIKITA Bảo hành 12 tháng

THANG RÚT ĐƠN NKT-R62
-19%
3.575.000  2.900.000 

Chiều cao max: 6.2m, Chiều cao rút gọn: 112m Chất liệu: Nhôm + Plastic, chân cao su chống trượt Thương hiệu: NIKITA Bảo hành 12 tháng

THANG NHÔM RÚT ĐÔI CHỮ A NIKITA NKT-AA26

Cao chữ A: 2,6m ; Rút gọn: 0.6m.

Tải trọng 150 kg.

Chất liệu: Nhôm + Plastic, chân cáo su chống trượt

Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản

Bảo hành 12 tháng

Bảo hiểm: Bảo Minh

 

THANG NHÔM RÚT ĐÔI CHỮ A NKT-AA32

Cao chữ A 3,2m ; Rút gọn 0.65m.

Tải trọng 150 kg.

Chất liệu: Nhôm + Plastic, chân cáo su chống trượt

Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản

Bảo hành 12 tháng

Bảo hiểm: Bảo Minh

 

THANG NHÔM RÚT ĐÔI CHỮ A NKT-AA38

Cao chữ A :3,8m , Rút gọn 0.7m.

Tải trọng 150 kg.

Chất liệu: Nhôm + Plastic, chân cáo su chống trượt

Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản

Bảo hành 12 tháng

Bảo hiểm: Bảo Minh

 

THANG NHÔM RÚT ĐA NĂNG NKT-AI32
-44%
2.590.000  1.459.000 

Chiều cao: Chữ A: 1,6 m; Duỗi thẳng chữ I: 3,2 m; Rút gọn: 0,6 m Số bậc: 10 bậc Tải trọng: 150 kg Chất liệu: Nhôm + Plastic, chân cáo su chống trượt Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản Bảo hành 12 tháng; khóa thang 24 tháng Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG NHÔM RÚT ĐA NĂNG NKT-AI38
-43%
2.890.000  1.659.000 

Chiều cao: Chữ A: 1,9 m; Duỗi thẳng chữ I: 3,8 m; Rút gọn: 0,75 m Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản Bảo hành: 24 tháng (khóa thang)

THANG NHÔM RÚT ĐA NĂNG NKT-AI44
-43%
3.290.000  1.859.000 

Chiều cao: Chữ A: 2,2 m; Duỗi thẳng chữ I: 4,4 m; Rút gọn: 0,85 m. Số bậc: 14 bậc Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản Bảo hành 12 tháng; khóa thang 24 tháng

THANG NHÔM RÚT ĐA NĂNG NKT-AI50
-40%
3.590.000  2.159.000 

Chiều cao: Chữ A: 2,5 m; Duỗi thẳng chữ I: 5 m; Rút gọn: 0,95 m. Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản Bảo hành 12 tháng; khóa thang 24 tháng

THANG NHÔM RÚT ĐA NĂNG NKT-AI56
-43%
4.350.000  2.459.000 

Chiều cao: Chữ A: 2,8 m; Duỗi thẳng chữ I: 5,6 m; Rút gọn: 1,1 m Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản Bảo hành 12 tháng; khóa thang 24 tháng

THANG NHÔM RÚT ĐA NĂNG NKT-AI64
-17%
3.795.000  3.150.000 

Chiều cao: Chữ A: 3.2 m; Duỗi thẳng chữ I: 6.4 m; Rút gọn: 1 m Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản Bảo hành 12 tháng; khóa thang 24 tháng

THANG NHÔM RÚT ĐA NĂNG NKT-AI72
-19%
4.125.000  3.350.000 

Chiều cao: Chữ A: 3.6 m; Duỗi thẳng chữ I: 7.2 m; Rút gọn: 1.06 m Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản Bảo hành 12 tháng; khóa thang 24 tháng

THANG NHÔM RÚT ĐA NĂNG NKT-AI80
-21%
4.455.000  3.500.000 

Chiều cao: Chữ A: 4 m; Duỗi thẳng chữ I: 8 m; Rút gọn: 1.1 m Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản Bảo hành 12 tháng; khóa thang 24 tháng

THANG RÚT ĐA NĂNG CÓ BÁNH XE NKITA (MÃ SP: NKT-AID38)
-35%

Chữ A:1.9 mchữ I:3.8 m;  thêm bánh xe + chân phụ

Mẫu mới bổ sung thêm bánh xe + chân phụ

Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản

Bảo hành 12 tháng; khóa thang 24 tháng

THANG RÚT ĐA NĂNG CÓ BÁNH XE NKITA (MÃ SP: NKT-AID44)
-22%

Chữ A:2.2 mchữ I:4.4mCó thêm bánh xe + chân phụ

Mẫu mới bổ sung thêm bánh xe + chân phụ

Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản

Bảo hành 12 tháng; khóa thang 24 tháng

THANG RÚT ĐA NĂNG CÓ BÁNH XE NKT-AID50
-33%
3.950.000  2.650.000 

Chữ A:2.5mchữ I:5 m;  thêm bánh xe + chân phụ

Mẫu mới bổ sung thêm bánh xe + chân phụ

Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản

Bảo hành 12 tháng; khóa thang 24 tháng

THANG RÚT ĐA NĂNG CÓ BÁNH XE NKT-AID56
-33%
4.450.000  3.000.000 

Chữ A:2.8 mchữ I:5.6 mCó thêm bánh xe + chân phụ

Mẫu mới bổ sung thêm bánh xe + chân phụ

Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản

Bảo hành 12 tháng; khóa thang 24 tháng

THANG RÚT ĐA NĂNG CÓ BÁNH XE NKITA (MÃ SP: NKT-AID64)
-8%

Chữ A:3.2 mchữ I:6.4mCó thêm bánh xe + chân phụ

Mẫu mới bổ sung thêm bánh xe + chân phụ

Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản

Bảo hành 12 tháng; khóa thang 24 tháng

THANG RÚT ĐA NĂNG CÓ BÁNH XE NKITA (MÃ SP: NKT-AID72)
-12%

Chữ A:.3.6 mchữ I:7.2mCó thêm bánh xe + chân phụ

Mẫu mới bổ sung thêm bánh xe + chân phụ

Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản

Bảo hành 12 tháng; khóa thang 24 tháng

THANG RÚT ĐA NĂNG CÓ BÁNH XE NKITA (MÃ SP: NKT-AID80)
-7%

Chữ A:.4 mchữ I:8mCó thêm bánh xe + chân phụ

Mẫu mới bổ sung thêm bánh xe + chân phụ

Thương hiệu: NIKITA, Công nghệ: Nhật Bản

Bảo hành 12 tháng; khóa thang 24 tháng

THANG NHÔM TRƯỢT NIKITA QL614
-25%
5.089.000  3.800.000 

Số bậc: 14 bậc; Cao max: 10.5m; Cao Min: 4.07m

Trọng lượng: 18kg; Tải trọng: 150 kg

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG NHÔM TRƯỢT NIKITA QL613
-25%
4.789.000  3.590.000 

Số bậc: 13 bậc; Cao max: 9.25m; Cao Min: 3.73m

Trọng lượng: 17kg; Tải trọng: 150 kg

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG NHÔM TRƯỢT NIKITA QL612
-25%
4.489.000  3.360.000 

Số bậc: 12 bậc; Cao max: 8.41m; Cao Min: 3.45m

Trọng lượng: 16kg; Tải trọng: 150 kg

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG NHÔM TRƯỢT NIKITA QL611
-25%
4.189.000  3.140.000 

Số bậc: 11 bậc; Cao max: 7.57m; Cao Min: 3.15m

Trọng lượng: 15kg; Tải trọng: 150 kg

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG NHÔM TRƯỢT NIKITA QL610
-27%
3.889.000  2.850.000 

Số bậc: 10 bậc; Cao max: 6.73m; Cao Min: 2.85m

Trọng lượng: 14kg; Tải trọng: 150 kg

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG NHÔM TRƯỢT NIKITA QL609
-28%
3.589.000  2.600.000 

Số bậc: 9 bậc; Cao max: 5.89m; Min: 2.53m;

Trọng lượng: 13kg; Tải trọng: 150 kg

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

 

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG NHÔM TRƯỢT NIKITA QL608
-27%
3.289.000  2.400.000 

Số bậc: 8 bậc; Cao max: 5.05m; Cao Min: 2.22m

Trọng lượng: 11.3kg; Tải trọng: 150 kg

Thương hiệu: NIKITA; Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: 12 tháng; Bảo hiểm: Bảo Minh

THANG XẾP CHO GÁC XÉP, TẦNG LỬNG, TẦNG MÁI…
-2%

Chiều cao sử dụng  2.5m – 3.2m

Bậc thang bản rộng 200mm, an toàn khi leo.

Kích thước lỗ: 700 x 1200 mm 

 

BỘ DỤNG CỤ BOSCH 32 CHI TIẾT (MÃ SP: DC32)

Bộ dụng cụ gồm 32 chi tiết

BỘ DỤNG CỤ 71 CHI TIẾT (MÃ SP: DC71)
-12%

Bộ dụng cụ 71 chi tiết

BỘ DỤNG CỤ 82 CHI TIẾT (MÃ SP: DC82)
-10%
1.065.000  959.000 

Bộ dụng cụ gồm 82 chi tiết

GIÀN PHƠI TỰ ĐỘNG 601-FFSH

Điều khiển từ xa, có đèn Led, đèn khử trùng, quạt sấy

GIÀN PHƠI TỰ ĐỘNG 601-14S

Điều khiển từ xa, có đèn Led, đèn khử trùng tia UV

 

GIÀN PHƠI GẮN TƯỜNG NIKITA (MÃ SP: GP-NIKITA01)

Thanh nhôm dài 200cm; Chịu lực: 30kg

Khi bung ra rộng 85cm; Khi đóng lại rộng 16cm

 

GIƯỜNG GẤP VĂN PHÒNG NIKITA -VP02 (TT04)
-5%

Cao 0,3 x CR0,63 x CD1,93 (m)
Vải bạt Thái Lan, gấp gọn khi không sử dụng

GIƯỜNG XẾP THƯ GIÃN NIKITA TG01 (NIKA137)
-6%

Kích thước: CC1,1 x CR0,43 (+ tay vịn: 0,68) x CD1,77 (m)
Bạt lưới thoáng mát, gấp gọn nhẹ nhàng

GHẾ THƯ GIÃN NIKITA MẪU2018 TG02 (NIKA139)
-4%

Cao 1,1 x CR0,52 (+ tay vịn: 0,63) x CD1,77(m)
Vải bạt thoáng mát, chân vuông chắc chắn, gấp gọn

GIƯỜNG XẾP ĐA NĂNG NIKITA – BẠT LƯỚI  DN03 (NIKA138)
-6%

Chiều dài: 1m78, Cao0.30m; Chiều rộng: 0.47m, (+tay vịn): 0.6m
Vừa làm ghế, vừa làm giường, gấp gọn

GIƯỜNG GẤP ĐA NĂNG MẪU MỚI 2018 – DN02
-5%

Cao 0,23x CR0,5 (+tay vin: 0,64) x CD1,78 (m)
Vừa làm ghế, vừa làm giường, gấp gọn

GIƯỜNG XẾP ĐA NĂNG NIKITA DN01 (NIKA103)
-4%

Chiều dài: 1m78, Cao0.30m; Chiều rộng: 0.47m, (+tay vịn): 0.6m
Vừa làm ghế, vừa làm giường, gấp gọn

GIƯỜNG GẤP HÀN QUỐC HQ65
-5%
2.260.000  2.150.000 

KM TẶNG 1 BỘ GA, TÚI PHỦ, ĐẾ CAO SU
Nâng đầu 5 cấp độ, có bánh xe di chuyển, gấp 2 khúc

GIƯỜNG GẤP HÀN QUỐC HQ75
-20%
3.490.000  2.800.000 

KM TẶNG 1 BỘ GA, GỐI, TÚI PHỦ, ĐẾ CAO SU
Nâng đầu 5 cấp độ, có bánh xe di chuyển, gấp 2 khúc

GIƯỜNG GẤP HÀN QUỐC (HQ90; HQ120)

KM TẶNG 1 BỘ GA, GỐI, TÚI PHỦ, ĐẾ CAO SU
Nâng đầu 5 cấp độ, có bánh xe di chuyển, gấp 2 khúc

GIƯỜNG GẤP HÀN QUỐC HQ80
-3%
2.289.000  2.230.000 

KM TẶNG GA, TỦI CHỐNG BỤI..
Dài 1,9m; Rộng 0,8m; Cao 0,35m
THIẾT KẾ QUAI XÁCH BÊN HÔNG

GIƯỜNG GẤP NÂNG ĐẦU CÓ THỂ CHUYỂN ĐỔI THÀNH SOFA
-5%

KM TẶNG TÚI PHỦ CHỐNG BỤI
Nâng đầu 5 cấp độ, có bánh xe di chuyển, Chuyển thành SOFA

BỘ DỤNG CỤ BOSCH 32 CHI TIẾT (MÃ SP: DC32)

Bộ dụng cụ gồm 32 chi tiết

ĐỆM KHÍ CHỐNG LOÉT 01 (MÃ SP: DK01)
-22%
1.290.000  1.000.000 

Chiều dài: 2m x chiều rộng 0,9m, Công suất: 10W
Vải đệm khí làm bằng chất liệu polymer

ĐỆM KHÍ CHỐNG LOÉT 04 (MÃ SP: DK04)

Chiều dài: 2m x chiều rộng 0,9m, Công suất: 10W

Vải đệm hơi làm bằng chất liệu polymer

ĐỆM KHÍ CHỐNG LOÉT 06 (MÃ SP: DK06)
-29%
1.680.000  1.200.000 

Chiều dài: 2m x chiều rộng 0,9m, Công suất: 10W
Vải đệm hơi làm bằng chất liệu polymer

BỘ DỤNG CỤ 71 CHI TIẾT (MÃ SP: DC71)
-12%

Bộ dụng cụ 71 chi tiết

BỘ DỤNG CỤ 82 CHI TIẾT (MÃ SP: DC82)
-10%
1.065.000  959.000 

Bộ dụng cụ gồm 82 chi tiết

LỀU XÔNG HƠI NIKITA 01 (NIKITA-01)

Bộ sản phẩm bao gồm: nồi hơi, lều vải, dây nối, ghế ngồi, bàn mát xa chân….

Khi sử dụng: Cao: 1,03m x Rộng 0,84m
Khi gấp gọn: Dài 1,05m x Rộng 0,8m

LỀU XÔNG HƠI NIKITA (MÃ SP: XH03)

Kích thước: Cao: 1,18m x Rộng 0,72m.
Bộ sản phẩm bao gồm: nồi hơi, lều vải, dây nối, bàn mát xa chân

LỀU XÔNG HƠI NIKTA (MÃ SP: XH05)

Bộ sản phẩm bao gồm: nồi hơi, lều vải, dây nối…
Kích thước: 75 x 75 x 100 cm.

Bài viết mới

950.000  1.080.000 
1.150.000  1.280.000 
1.650.000  1.780.000 
1.950.000  2.580.000 
1.459.000  2.590.000 
1.659.000  2.890.000 
1.859.000  3.290.000 
2.159.000  3.590.000